Natuurwerkgroep Liempde

Over ons

De natuurwerkgroep Liempde (NWG) is in 1988 opgericht. Er zijn nu ruim 180 leden die samen het volgende doel nastreven:

  • De bevordering van natuurbewustzijn, natuurstudie, natuur- en  landschapsbescherming, natuurontwikkeling en natuurbeleving, alles in de meest ruime zin.

De vereniging wil dit bereiken door:

  • De oprichting en instandhouding van werkgroepen

  • Het organiseren van lezingen, excursies, cursussen, workshops en tentoonstellingen

  • Het samenwerken met andere daarvoor in aanmerking komende organisaties en instanties

  • Het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de vereniging te bevorderen

  • Informatievoorziening van de leden en anderen door middel van een verenigingsorgaan en digitale informatiemiddelen

  • Het voeren van procedures danwel het deelnemen aan inspraakprocedures — en andere procedures alles in de meest ruime zin van het woord

  • Alle overige wettige middelen

 

Deze website is een informatie en communicatie medium waardoor iedereen op de hoogte kan blijven van het welvaren van de natuur en haar werkgroep. 

Leden en niet-leden worden van harte aangemoedigd bij te dragen aan deze website door al wat ze van belang vinden met betrekking tot de doelen en voor de natuurbeleving in het algemeen door te geven aan de website-in-de-lucht-houders. Te denken valt aan waarnemingen, activiteiten, foto’s, gedachtenspinsels en tips.

Een levende website is een inspirerende bron voor de natuurwerkgroep en haar leden, maar actieve lijfelijke inzet bij werkgroepen en aanwezigheid bij activiteiten van het jaarprogramma zijn de brandstof waarop de motor van de natuurwerkgroep al meer dan 30 jaar zo succesvol draait. We hopen op nog vele draaijaren. 

Dus werk, denk en beleef mee met de NWG via de werkgroepen en de gezamenlijke festiviteiten.

Activiteiten

Deelname aan onze activiteiten is gratis, tenzij anders gemeld. Uiteraard wordt het op prijs gesteld als u lid wordt. Op die manier steunt u alle activiteiten van Natuurwerkgroep Liempde.

Lid worden

De contributie bedraagt: € 18,- per persoon per kalenderjaar. Elk volgend lid van het gezin betaalt € 9,- p.p.p.j.

 

 


Natuurwerkgroep Liempde werkt samen met:

Brabants Landschap Nationaal Landschap Het Groene Woud Provincie Noord Brabant SPPiLL Meewerkend Boxtel WNLB Boxtel Heem Natuurgroep Sint Oedenrode Stichting BOL Stichting Kèk Liemt De Oversteek Speelleercentrum Heilig Hart Parochie JeugdNatuurWacht Liempde