Natuurwerkgroep Liempde

Padden

Ieder voorjaar doet zich het opmerkelijke natuurverschijnsel van de paddentrek voor. Vanuit de vochtige bossen trekken padden (maar ook kikkers en watersalamanders) massaal naar poelen om voor nageslacht te zorgen. Zonder maatregelen richt het verkeer een ware slachting aan onder de overstekende amfibieën. De paddenwerkgroep plaatst schermen langs de wegen en vangt de dieren, om ze vervolgens veilig aan de andere kant van de weg weer los te laten. Zo werden er in het voorjaar 2016 niet minder dan 4.000 padden op deze manier overgezet!

Coördinator: Karel Voets karelvoets@gmail.com