Natuurwerkgroep Liempde

Ruimtelijke ordening

De wereld om ons heen is continu in beweging; daar ontkomt niemand aan. Soms doen er zich echter ontwikkelingen voor, waarvan we ons afvragen of het niet anders had gekund. De Werkgroep Ruimtelijke Ordening kijkt daarom mee over de schouders van ambtenaren en aanvragers van een vergunning. Daarbij is het niet de bedoeling om een traject te frustreren, alleen op kritische wijze meedenken. Waarbij het belang van natuur en milieu voorop staat.

Coördinator: Marcel van den Langenberg marcelvdlangenberg@gmail.com