Natuurwerkgroep Liempde

Kleine landschapselementen

Met kleine landschapselementen worden knotbomen, houtwallen, heggen, en poelen bedoeld, die het decor van het Liempdse landschap vormen. Sommige terreineigenaren zijn niet of onvoldoende in de gelegenheid om het noodzakelijke onderhoud te verzorgen. Zij roepen de hulp in van de werkgroep Kleine landschapselementen (KLE), die tegen een geringe vergoeding aan de slag gaat. Ook worden elementen onder handen genomen waarover met de gemeente of een andere instantie afspraken gemaakt zijn.
Het werk vindt vooral plaats in de maanden waarin de natuur “tot rust is gekomen”, ofwel in de herfst en de winter. Het schonen van een poel of het knotten van een rij dikke wilgen; de KLE-groep draait er haar hand niet voor om!

Coördinator: Dorine Bekkers maik.dorine@home.nl