Natuurwerkgroep Liempde

2021 (Geplaatst op: 15-11-2021)

Boomfeestdag 2021

Een stralende zon, 40 groep 8-ers en een flink aantal vrijwilligers maakten de Boomfeestdag 2021 tot een zeer geslaagde dag op 10 november!
Op de plantlocatie bij de kruising Bremeshekken en Zeswilgenstraat (buurtschap Vrilkhoven) plantten burgemeester Ronald van Meygaarden, wethouder Désiré van Laarhoven, Tossy de Man (voorzitter SPPiLL) en Karel Voets (voorzitter Natuurwerkgroep Liempde) samen met Annabel, Lotte, Maik en Guus uit groep 8 twee zomerlindes. Daarna was het de beurt aan alle andere kinderen om ook de handen uit de mouwen te steken.

De boomfeestdag vond dit jaar plaats op de Vrilkhovense Akker, met name in de berm van de zandweg de Zeswilgestraat.
De aanplant is onderdeel van een project in het kader van Mozaïek Dommelvalleigericht opversterking van het landschap, verbeteren recreatieve routes en aandacht voor een waterspeelplek  in de omgeving van de  Groote waterloop. Het project is een samenwerking van de gemeente Boxtel, SPPiLL en de Natuurwerkgroep Liempde.
Deze keer gingeb we stukken struweelhaag aanplanten in de berm van de zandweg, het gaat in totaal om  720 stuks struiken zoals;  gelderse roos,  egelantier, kardinaalsmuts, gele kornoelje, wilde liguster, inlandse vogelkers en vuilboom.

De struweelhaag met de verschillende soorten is  sowieso een aanwinst voor het landschap. Daarnaast willen we het leefgebied van de patrijs en andere akkervogels  verbeteren

Patrijzen komen met name voor op akkers, graslanden en hoogveen, in Nederland vooral in kleinschalig akker- en weidelandschap. Deze  vogels zoeken hun voedsel o.a. langs ruige akkerranden met akkeronkruiden en  bij  zandwegen met bloemrijke bermen langs akkers enzovoort. Het nest wordt door de patrijs op de grond gemaakt, in dichte begroeiing.Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, maar de jongen leven de eerste weken louter van insecten en ander klein gedierte.  M.a.w. de aanplant van de struweelhaag en de bloemrijke berm dragen zeker  bij tot de versterking van het biotoop van de patrijs.

In het kielzog van de patrijs zal een brede groep akkervogels van deze  maatregelen profiteren en de biodiversiteit in deze akkerbouwgebieden een sterke impuls krijgen.

 

Foto's gemaakt door: José Kelders, Karel Voets, Martien en Bernadette Roestenburg