Natuurwerkgroep Liempde

2019 (Geplaatst op: 27-03-2019)

Een zeer geslaagde Biodiversiteitsdag 2019!

Net minder dan 15 teams heggenvlechters gaven gehoor aan de oproep van Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel om de zeven jaar geleden geplante heg te komen vlechten. En niet zomaar vlechten! Nee, in de stijl van de Kartuizers, een methode die door Jos Sanders ontdekt werd in 16e eeuwse documenten. 

Logisch dat Jan Sanders (Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel) de dag mocht openen, want zo iets verdient nadere uitleg. Voor de practische kant zorgde Marius Grutters, bekend als organisator van het Maasheggen Vlechtevenement, samen met enkele familieleden. Wethouder Peter van de Wiel was zeven jaar geleden in vol ornaat (als Kartuizer-monnik) aanwezig bij het planten van de heg. Nu opende hij in werktenue de dag, waaraan hij zelf als vlechter deelnam.

Op deze dag konden deelnemers aan de actie "Natuur rondom huis" hun plantmateriaal (inheemse struiken) en nestkasten ophalen. Velen van hen maakten gebruik van de gelegenheid om de noeste arbeid van de vlechters te bewonderen en bekenden te begroeten. Vlechters, deelnemers aan de actie, toevallige passanten en organisatoren genoten van een schitterende Biodversiteitsdag 2019!